Bekende Inwoners Provincie Antwerpen

Inwoners |.be

Alle Steden en Gemeenten met hun bekenden

       Steden en Gemeenten

           PROVIN(I)E ANTWERP(EN)

                      Naar  START

Name

Inwoner

De eerste TWEE letters van de VOORNAAM

Volgnummer

Bestaat steeds uit 5 GETALLEN

Dirk Decleir uit AntwerpenStad = 02DI00001

Complex Type: PersoonsGegevens

Super-types:

None

Sub-types:

None

Name

PersoonsGegevens

Used by (from the same schema document)

no

Complex Type:

Info Antwerp ™©

INWONERS

A-Z

  • BIJZONDER

Local Trust

  • Local Trust of Info Antwerp™©

Bekende personen die woonachtig zijn of waren, of een andere significante band met de STAD | gemeente hebben:
Kaart en Nummering Steden en Gemeenten Provincie Antwerpen

Elke STAD of GEMEENTE heeft een nummer (zie kaart)